MUSICREPORT.SK

13/11/2009

Gitarové konzervatórium 5

Filed under: Konzervatórium, Návody, Všetko — Tags: , , — Spyros @ 8:08

Chcete se naučiť hrať na gitaru? Internetová televízia iDNES.tv ponúka pravidelne jeden diel výukového seriálu. Internetové konzervatórium vás odľahčenou formou zoznámi s hrou na gitaru. Budete sa zaoberať aj technikou hry a hudobnou teóriou.

Picking (vybrnkávanie)

Hammer-on a Pull-off (príklepy a odťahy)

Slide (sklzy)

Bending (vyťahovanie)

Opakovanie

VN:F [1.6.2_892]
Hodnotenie čitateľov
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Powered by WordPress