MUSICREPORT.SK

16/02/2008

Nastavenie funkčných prvkov akustickej gitary

Filed under: Návody, Univerzita Mariána Marka, Všetko — Tags: , , — MarianGuitar @ 19:46

Konštrukcia nástroja umožňuje rôzne nastavenia ovládacích a funkčných prvkov. Popíšeme si
na najzákladnejšie možnosti nastavenia rôznych typov gitár. Detailnejšie sa k tejto problematike určite
vrátime neskôr.

Klasická gitara (španielka)

Najčastejšie môžeme na nej nastaviť chod kľúčov ladiacej mechaniky skrutkou na zadnejčasti každého kľúča. Otáčaním skrutky v smere hodinových ručičiek chod uťahujeme, opačnýmsmerom uvoľňujeme. Chod (pri otáčaní) by mal byť primeraný ani príliš ľahký ani ťažký. Ak i pouvoľnení chodu kľúča mechaniky táto stále ide ťažko, môžete vyskúšať štetcom jemne do závitunaniesť olej ak nemáte stačí Diana. Otáčaním do oboch smerov sa olej dostane všade. Ak aj tak ide kľúč sťažka, navštívte radšej servis alebo najbližšiu predajňu hudobných nástrojov.

Pri zistení, že struny sú nad hmatníkom príliš vysoko alebo nízko je možné vymeniť, zbrúsiť alebo vypodložiť umelohmotnú vložku (strunník) v kobylke – úprava dohmatu na hmatníku. Tentoúkon by mal vykonávať skúsenejší hráč, pretože podmienkou zlepšenia stavu po úprave je posúdenie stavu rovnosti krku. Nie vždy to týmto spôsobom ide upraviť. Väčšina klasických španielok nemá možnosť nastavenia predpätia krku imbusovým kľúčom (dotiahnutie alebo uvoľnenie torznej tyčev krku) a tým eliminovať ťah strún. Niekedy je hmatník proste zdeformovaný.

Pre zabezpečenie toho, aby sa nové struny po natiahnutí neuvoľňovali ich správne natiahnite. Je dobré úplný koniec struny na hlave podstrčiť pod závity na oske ladiaceho kľúča. Postupným naťahovaním (ladením) struny sa ťah struny zvyšuje a tým stúpa aj tlak na podstrčený koniec struny na oske. U nylonových strún teba použiť správny viazací uzol na upevnenie struny na kobylke, ktorý si popíšeme v kapitole „struny“.

Akustická gitara (typ jumbo)

Okrem vyššie uvedených možností je vo väčšine prípadov možné nastaviť pnutie krku v závislosti od ťahu použitých strún. Čím tvrdšie struny, tým väčší ťah pôsobí na krk a hmatník. Dodržujte predpísanú hrúbku strún a nepoužívajte hrubšie struny ako je maximálne doporučené – napríklad u lacnejších jumb max 011. V opačnom prípade by trpel nielen krk a hmatník ale najmä kobylka, ktorá by sa mohla časom odtrhnúť.

Vývod torznej tyče (matica) pre imbusový kľúč je umiestnená väčšinou na hlave nástroja, tesne za sedlovým pražcom. Môže byť umiestnená aj na opačnej strane. Potom sa k nej dostaneme cez rezonančný otvor. K takémuto nástroju by ste mali pri kúpe obdržať aj príslušný imbusový kľúč. Zastrčením šesťhranu do otvoru na nastavovanie pnutia a opatrným otáčaním v závislosti od smeru uvoľňujete alebo zväčšujete predpätie krku z hmatníkom. Postupujte veľmi opatrne. V začiatkoch, nech Vám s tým pomôže a poradí skúsenejší hráč alebo si nechajte zriadiť nástroj u špecialistu.

Akustická gitara (gibsonka)

Tento typ gitary väčšinou umožňuje všetky predchádzajúce nastavenia okrem úpravy strunníku. Gibsonka nemá typickú kobylku zo strunníkom ako tomu je u španielky a jumba ale má pohyblivú kobylku. Táto sa dá vertikálne aj horizontálne nastaviť. Horizontálne nastavenie ovplyvní harmonické ladenie nástroja. Harmonické ladenie u španielky a jumba nastaviť nejde pretože u nich je kobylka osadená napevno. Výhoda nastavenia harmonického ladenia je v prípadnej možnosti kompenzácie „neladenia“ vo vyšších polohách. Drobná nevýhoda je, že ak ňou pohne neskúsený začiatočník nemôže ďalej hrať. Pevné osadenie kobylky zo strunníkom je praktické ale skrýva problém ak je nesprávne prilepená od výrobcu.

VN:F [1.6.2_892]
Hodnotenie čitateľov
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Powered by WordPress