MUSICREPORT.SK

27/12/2008

ZOOM B9.1ut

Filed under: Hudobniny, Novinky - Aparatúra, Všetko — Tags: , , , , , , — Martin Marko @ 1:05

Po komlexnom riešení pre gitaristov, multiefektoch G-čkovej rady 7.1tt a 9.2ut ZOOM predstavuje multiefekt podobného razenia aj pre basgitaristov, model B9.1ut. (more…)

20/02/2008

Lampáreň (1. diel)

Už v našom úvodníku sme naznačili, že Music Report Vám chce priniesť aj články odb(p)ornejšieho charakteru. Lampáreň bude jedným z nich a dúfame, že aj jedným z mnohých.

Ako ste si iste domysleli, lampáreň sa bude zaoberať lampami. Nie tými na ulici, ani na vašich pracovných stoloch, či nočných stolíkoch, ale elektrónkami, ľudovo povedané – lampami. Tak a to je aj prvá lekcia, čiže ak sa muzikanti bavia o lampách, tak myslia elektrónky. No a to by aj hádam na dnes stačilo, nie? Tak dovidenia niekedy nabudúce.

Seriál: Lampáreň

Ok, Ok… Robím si žarty, nech to aspoň na úvod nie je nuda. Keďže sú lampy dosť obsiahlou témou, tak ju samozrejme rozdelíme na niekoľko dielov (sám ešte neviem koľko ich bude), v ktorých si rozoberieme čo to vlastne tá elelektrónka je, ako funguje, na čo je vlastne tento historický prežitok dobrý a prečo je u muzikantov stále tak obľúbený. A ak budete dobrí a poslušní, tak si možno rozoberieme aj nejaké zapojenia lampových gitarových aparátov a možno nie len gitarových, ale to už zabieham do ďalekej budúcnosti.

Takže zopár teplých slov na úvod by sme mali za sebou a poďme rovno k tomu, čo nás v lampárni bude najviac zaujímať. Ano uhádli ste, je to pivo…ehm sorry, to je iný článok. Sú to lampy.

Trochu historických omáčok

Keďže ma v škole dejepis veľmi nebavil, tak sa nebudem premáhať a spomeniem len niektoré zaujímavé fakty formou odrážok:

 • 1904 pán Fleming skonštruoval prvú diódu (vysvetlím neskôr).
 • 1907 pán de Forest skonštruoval triódu (aj tento pojem vysvetlím neskôr), nebola však spoľahlivá.
 • 1912 pán Lowenstein zdokonalil triódu a zistil, že dokáže zosilňovať nízkofrekvenčné signály a že k tejto činnosti musí byť na mriežke záporné predpätie voči katóde. V roku 1918 od neho odkúpila patenty spoločnosť General Electric, ktorá triódu ďalej vyvíjala.
 • 1913 mladý američan Armstrong objavil a dal si patentovať vf spätnú väzbu, vďaka ktorej bolo možné konštruovať prijímače s vyššou citlivosťou. O rok neskôr ponúkol tento patent spoločnosti Telefunken, ktorá začala so sériovou výrobou citlivejších prijímačov.
 • 1915 pán Jensen popísal princíp fungovania dynamického reproduktoru (áno, existuje nejaká firma “Jensen” zaoberajúcou sa výrobou reproduktorov).
 • 30-te roky, zosilňovače dosahovali malého výkonu v jednotkách wattov, maximálne pár desiatok wattov.
 • 1947 Leo Fender zakladá spoločnosť Fender Musical Instrument Company.
 • 50-te roky, rock ‘n’ roll a s ním prišla potreba ozvučovať veľké sály, čo malo za následok zvyšovanie výkonov zosilovačov. Najvýkonnejšie dosahovali stovky wattov, ale používali sa iba vo vysielačoch. Ozvučovacie aparáty mali okolo 40W. So zvýšovaním výkonu sa zvýšila aj produkcia tepla a s tým súviseli problémy s chladením.
 • 60-te roky, vynájdený tranzistor – spolahlivejší, účinnejší, lahší… Veľa výrobcov nástrojových aparatúr prešlo z elektróniek na tranzistory.
 • 1962 Jim Marshall zakladá firmu Marshall Amplification, v jeho zosilovačoch bol prvý krát použitý katódový sledovač (vysvetlím neskôr) pred korekciami.
 • 1967 festival v Monterei, na ktorom vystúpil aj Jimi Hendrix. Nastal boom elektrónkových stackov na pódiu, prišla doba hardrocku a niekto múdry prišiel s nápadom oddeliť nástrojovú aparatúru (tá, v ktorej zvuk vzniká) od výkonovej, ktorá mala za úlohu ozvučovať sály. Tento nápad podporil aj príchod vynálezu tranzistora a na vystúpeniach sa začal používať systém: nástrojový aparát -> mikrofón -> PA systém (P.A. – Public Address).

Čo to vlastne je, tá elektrónka?

Elektrónka je napäťovo riadený aktívny prvok. Ja viem, nič moc definícia. Ide o to, že elektrónky sa skladajú z nejakej sklenenej banky (alebo aj kovovej), v ktorej je vákuum a vo vákuu sú umiestnené jednotlivé časti elektrónky.

Podľa druhu/typu majú elektrónky 2, 3 alebo viac elektród (ak nepočítame žhaviace prívody). Podľa ich počtu sú aj odvodené názvy jednotlivých typov lámp: diódy, triódy, tetródy a pentódy.

V súvislosti s jednotlivými druhmi elektróniek prídeme ešte do styku s pojmami ako anóda, katóda, mriežka, brzdiaca a tieniaca mriežka, ktoré sú vlastne stavebnými prvkami lámp. Napríklad dióda má katódu a anódu, trióda má katódu, mriežku a anódu. Ich funkciu si podrobnejšie popíšeme, keď si budeme popisovať princíp fungovania lámp.

Označovanie lámp

Prejdime teraz k značeniu lámp. K označovaniu lámp sa používajú kódy pozostávajúce z písmen a číslic. Aby to nebolo tak jednoduché, tak existuje kódovanie európske a americké.

V európskom kódovaní značí písmeno E, že ide o európske kódovanie a za ním nasledujú písmená, ktoré označujú typ lampy: B – dióda, C – trióda, L – pentóda, CC – dvojitá trióda atď. (napr. ECC83, EL34).

Americké značenie funguje takto: prvé číslo označuje žhaviace napätie, písmená v strede súvisia s časovým vývojom elektrónky (napr. 12AT7 je starší typ ako 12AX7) a posledné číslo v značení označuje počet stavebných prvkov (napr. 12AX7 je dvojitá trióda, 6BQ5 je pentóda). Písmena za posledným číslom označujú nejakú zvláštnosť daného typu elektrónky (napr. 12AX7A je novšia verzia 12AX7, 6L6GC ma oproti klasickej 6L6 sklenenú banku).

Niektoré lampy majú iba čisto číselný kód, napr. 7025 je 12AX7 navrhnutá firmou Fender, a označuje nejaký vylepšený typ už existujúcich lámp.

Nižšie uvediem “tabuľku”, v ktorej riadky predstavujú značenia pre ekvivalentné typy lámp:

 • 12AX7A/WA/7025A – 7025 – E83CC – ECC803S – ECC803 – ECC83 – 12AX7
 • 12AT7A – E81CC – ECC81 – 12AT7
 • 12AU7A – E82CC – ECC82 – 12AU7
 • 6V6GT – 6V6
 • KT77 – E34L – EL34 – 6CA7
 • EL84 – 6BQ5 – 6BQ5WA – E84L
 • STR415 – 5881 – 6L6WGB – 6L6WGC – 6L6GC – 6L6
 • KT88 – 6550

V ďalšom diele tejto lampovej telenovely sa pozrieme podrobnejšie na jednotlivé typy lámp.

See ya!

30/01/2008

Damage Control Demonizer

Filed under: Hudobniny, Recenzie - Aparatúra, Všetko — Tags: , , , , , , , — MarianGuitar @ 9:48

Damge Control Demonizer - efekt s lampovým skreslením

Lampový overdrive (2×12AX7) / distortion / preamp Stomp box.
(more…)

Powered by WordPress